RSS

Imam Maliki: Teladan Ulama’ Tegas

17 Sep

Oleh: Agung Pribadi

Imam Syafi’i pernah berkata, “Imam Malik adalah pendidik dan guruku. Darinya kita mempelajari ilmu pengetahuan. Tidak seorangpun yang jujur dan benar bagiku selain Imam Malik. Aku menjadikan beliau sebagai saksi antaraku dengan Allah.”

Ada beberapa pendapat yang berbicara tentang tahun kelahiran Imam Malik. Ada yang berkata tahun 93 H, ada yang mengatakan pada tahun 94 H, dan ada yang mendakawa pada tahun 95 H, juga ada yang berkata pada tahun 97 H. Tapi perbezaan pendapat itu biasa dalam penulisan sejarah.

Imam Malik nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amrul Bin Khaiman bin Huthail bin Amrul bin Al Haris Al Ashbahy. Setelah dewasa dan berijtihad cara berfikir dan berpendapat Imam Malik dalam urusan fiqh disebut Mazhab Maliki dan beliau jauh lebih terkenal di Indonesia dengan nama Imam Maliki.

Imam Maliki dilahirkan pada zaman pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik Al Umawi dan meninggal di zaman pemerintahan Harun Al Rasyid, Khalifah Abbasiyah. Maka beliau hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Imam Maliki juga bersahabat dengan Iman Abu Hanifah (Imam Hanafi).

Dengan silsilah di atas jelaslah bahawa Imam Maliki adalah seorang dari keturunan bangsa Arab dari dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, Yaman.

Nama Anas bin Malik—ayahnya Imam Maliki—bukanlah Anas bin Malik sahabat dan pembantu rumah tangga Rasulullah SAW yang terkenal itu. Anas bin Malik ayahnya Imam Maliki adalah termasuk tabi’it tabi’in. Datuk Imam Maliki iaitu Malik bin Amr, bergelar Abu Anas inilah yang tabi’in.

Diriwayatkan dari Umar, Thalhah, Aisyah, Hasan, dan Tsabit RA bahawa datuk Imam Maliki adalah salah seorang dari empat orang yang mengantarkan, memandikan, dan menguburkan Khalifah Usman di malam hari. Beliau juga turut bersama Khalifah Usman dalam menaklukkan Afrika. Datuk Imam Maliki ini termasuk salah seorang penulis ayat suci Al-Qur’an ketika Khalifah Usman memerintahkan untuk mengumpulkan ayat-ayat tersebut. Abdul Aziz (Ayah Khalifah Umar bin Abdul Aziz) juga pernah meminta pendapat dan nasihat dari datuk Imam Maliki ini.

Adapun nama Ibu Imam Maliki ialah Al-‘Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik Al-Azadiyah. Menurut banyak sumber sejarah dikatakan bahawa Imam Maliki Berada dalam kandungan ibunya selama dua atau tiga tahun, tapi kebenaran berita ini harus diselidiki lebih jauh mengingat secara ilmu kedoktoran agak sukar untuk diterima berita ini.

Waktu usia belum dewasa (akil Baligh) Imam Maliki telah hafal Al Qur-an. Para ulama banyak yang meramalkan bahawa Imam Maliki ini bakal menjadi ulama besar. Kemudian pada waktu usianya 17 tahun, beliau telah mempunyai kepandaian tentang berbagai macam pengetahuan agama dan cabang-cabangnya. Selanjutnya beliau menyelami ilmu hadith dengan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, sehingga banyak ulama besar dari luar kota Madinah yang datang berduyun-duyun kepada beliau untuk menyerap ilmu pengetahuan Imam Maliki yang sangat luas itu.

Imam Maliki sering berceramah tentang hidup sederhana dan tidak berlebihan. Tapi beliau sering memakai pakaian yang bagus dan berharga mahal dengan hujjah firman Allah SWT: “Fan Qalabu bini’matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su’un.” Yang ertinya, “Maka mereka kembali dengan membawa kurnia Allah dan anugerah dari-Nya, tidaklah sekali-kali kejahatan menimpa mereka.”

Lagipula buat Imam Maliki yang kaya-raya kerana membuat pelaburan pada pedagang-pedagang di Madinah hal itu tidaklah berlebihan. Lagipula kalau diberi wang yang banyak oleh Khalifah ia langsung memberikan itu untuk biasiswa murid-muridnya yang pintar. Sebagai contoh ia pernah diberikan wang emas 3000 dinar oleh Khalifah Harun Al-Rasyid ia menerima lalu memberikan itu untuk beasiswa Imam Syafi’i yang tidak lain adalah muridnya yang terpandai.

Imam Maliki juga mempunyai banyak kuda tetapi tidak pernah dipakai dengan alasan ia tidak mahu memijak bumi dengan kaki kuda, padahal di bumi ini ada kuburan Rasulullah SAW.

Begitulah Imam Maliki kalau menghormati Rasulullah. Hadith Rasulullah pun sangat ia hormati. Kalau ada orang bertanya tentang fiqh, kalau ia boleh langsung menjawab tapi kalau ada orang bertanya tentang hadith Rasulullah ia mandi dan memakai wangi-wangian dulu sebelum menjawabnya. Iapun kalau mengajar di Masjid Nabawi di tempat Nabi Muhammad duduk ia selalu mempunyai wudhu. Suatu ketika ia tidak mahu mengajar lagi di tempat Nabi Muhammad duduk. Para penduduk Madinah mendesak Imam Maliki agar mengajar lagi di sana. Setelah bertahan tidak mahu membuka rahsia, akhirnya iapun membuka rahsia bahawa ia mempunyai penyakit air kencing menitis sehingga wudhunya selalu batal. Itulah alasannya tidak mahu mengajar di tempat Nabi duduk kerana ia tidak punya wudhu.

Imam Maliki juga sering hati-hati kalau ada orang yang bertanya masalah-masalah fiqh. Pernah Imam Maliki ditanya 40 masalah, 32 daripada pertanyaan tersebut dijawabnya dengan kata-kata, “Saya tidak tahu.”

Suatu ketika Khalifah Harun Al-Rasyid memerintah beliau untuk membacakan kitab Al-Muwatha karangannya dengan cara datang ke istana di Baghdad. Ia menolak. Ia menjawab kepada utusan Khalifah, “Semoga Allah memuliakan raja-raja Islam. Ilmu itu asalnya dari kamu (kerana Harun Al Rasyid dari keluarga Nabi Muhammad SAW).

“Jika kamu memuliakan ilmu, ilmu itu tentu jadi mulia, dan sebaliknya ilmu itu akan jadi hina jika kamu menghinakannya. Ilmu itu haruslah dicari bukan ilmu yang mencari penuntutnya. Jadi ilmu harus didatangi bukan mendatangi.” Akhirnya Harun Al-Rasyid mendatangi Imam Maliki di Madinah bersama dua anaknya.

Suatu ketika Imam Maliki pernah berfatwa bahawa tidak sah Thalaq (cerai) seorang laki-laki apabila ada yang memaksanya. Gubernor Madinah tidak suka fatwa ini. Lalu menghukum cambuk Imam Maliki sampai kedua bahunya nyaris putus. Setelah
itu, Imam Maliki ditidurkan di atas punggung kuda. Gubernor berkata, “Kalau kamu yakin dengan fatwamu katakanlah dengan cara berkeliling di atas punggung kuda ini!” Imam Maliki lalu diikat baring di atas punggung kuda sambil berkata, “Tidak sah thalaq seorang laki-laki kalau ada yang memaksanya!” Begitu terus berkali-kali sambil berkeliling. Itulah gambaran seorang ulama yang konsisten dan berani mengritik pemerintah.

Ketika Khalifah Abu Ja’far Al Mansur mengetahui kelakuan Gubernur Madinah ini ia menanyakan kepada Imam Maliki apakah Khalifah perlu menghukum Gubernor ini. Imam Maliki berkata, “Saya sudah memaafkan Gubernor Madinah! Lagi pula ulama itu pewaris para Nabi. para Nabi ada yang dipenggal, ada yang disalib, ada yang digergaji hingga mati, ada yang dipenjara, ada yang dibakar. Jadi kalau seorang ulama dicambuk oleh penguasa ini adalah hal yang biasa! Ini adalah risiko pekerjaan seorang ulama!” Tapi Gubernor Madinah ini tetap dipecat oleh Khalifah kerana dianggap memalukan Khalifah.

Iapun menolak jabatan Qadhi (Hakim) Kerajaan dengan alasan seorang ulama harus bebas dan ia tidak mahu pindah dari Kota Nabi iaitu Madinah kerana ada hadith Nabi yang mengatakan bahawa penduduk yang utama adalah penduduk Madinah.

Imam Maliki mempunyai masterpiece yaitu kitab Al Muwatha. Imam Maliki hafal 100,000 hadith lalu ia menyisih berkali-kali hingga hadith yang ada di kitab Al-Muwatha hanyalah 500. Begitulah! Begitu hati-hatinya Imam Maliki. Kitab Al -Muwatha ini
sebenarnya adalah kitab fiqh bukan kitab Hadith sebagaimana pandangan umum.

Khalifah Harun Al-Rasyid ingin menetapkan Al Muwatha sebagai pegangan utama di Negara Islam itu dan menggantungkannya di dinding Ka’bah. Imam Maliki melarangnya dengan mengutip hadith bahawa perbezaan pendapat di antara umat Islam itu adalah rahmat. Imam Maliki juga mengatakan kalau pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkanlah.

Meskipun sepanjang hidupnya Imam Maliki pernah mengalami penyeksaan dari penguasa, sehingga punggungnya patah, akan tetapi beliau seorang yang dikurniakan umur yang panjang (90 tahun). Menjelang akhir hayat, Imam Malik menderita sakit selama 20 hari. Pada saat beliau akan menghembuskan nafas yang penghabisan kebetulan Bakar Sulaiman As-Sawaf ada di samping beliau bersama keluarga. Orang yang hadir menanyakan bagaimana keadaan beliau. Bakar menjawab, “Aku tidak tahu apa yan harus aku katakan kepadamu. Cuma aku ingin juga menyatakan apakah kalian akan dapat kemaafan dari Allah SWT di hari kiamat? Tidak berapa lama kemudian beliaupun mengucapkan dua kalimah syahadat lalu berserah diri kepada Allah.”

Beliau wafat pada tanggal 14 Rabiul Awal 179 H. Sedangkan An-Nawawi berpendapat bahawa Imam Maliki wafat pada bulan Shafar. Beliau dimakamkan di pekuburan Al Baqi’ dekat pintu tengah pekuburan tersebut. Semoga Allah merahmati dan meredhai beliau.

Demikianlah Imam Maliki dengan kebesaran jiwanya adalah sosok ulama dan intelektual yang mahu dikritik dan tidak malu dikritik dan tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Ia juga tidak mahu tunduk kepada pemerintah walaupun menerima sumbangan dari pemerintah yang ia gunakan untuk biasiswa murid-muridnya. Benar, memang sukar untuk mencari sosok ulama dan intelektual seperti ini di zaman sekarang ini!

 
Tinggalkan komen

Posted by di 17 September 2008 in TOKOH-TOKOH ULAMA`

 

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: